Contabilitatea Operatiilor Privind Iesirile

Contabilitatea Operatiilor Privind Iesirile

Categorie: Economie
Data adăugării: 06.10.2011
Descărcări: 202
Notă: 8 / 10 - 1 vot

Contabilitatea operatiilor privind iesirile - operatiile privind ieirea imobilizarilor necorporale i corporale se individualizeaza sub forma scoaterii din functiune. prin vnzare la licitatie sou cesionare i datorita unor operatli exceptionale lipsuri la inventar, degradarl. etc. 8.1. leiri prin scoafere din funciune. scoaterea din functiune a mijloacelor fixe amortizate integral se face cu aprobarea adunarii generale a actlonarilor sou asociatilor. rn cazul societatilor comerciale, respectiva consiliului de admlnistratie pentru regille autonome. la agentli economici cu capital integral sou majoritar de stat, precum i la reglile autonome, casarea mijloacelor fixe scoase din functiune se face numai dupa ce s-ou epuizat poslbilitatile de valorlflcare a acestora prtn v6nzare pe baza de licltatie. conform prevederilor legale. in cazul rn care activele imobilizate sunt amortizate integral, documentul rntocmit este. procesul -verbal de scoatere din funcfiune a mloaceor fixe , iar rnregistrare...

Etichete
contabilitatea, operatiilor, privind, iesirile
statistici website
  • Total referate: 5897
  • Categorii: 21
  • Referate descarcate azi: 518